​Vision och ambitioner

Vision och ambitioner
Vi använder evidensbaserade medicinsk kunskap. Vi hjälper patienten att bli mer expert på egen kropp.