Tjänster

  • Demensutredning, diagnos och behandling
  • Hälsoundersökningar
  • Beställa blod prover och röntgenundersökningar
  • Beställa övriga undersökningar
  • Bedömning recept och remiss
  • Läkemedelsgenomgång
  • Rådgivning
  • Intyg.