Allmänhälsoundersökning

Allmänhälsoundersökning
 
Allmän hälsoundersökning LITEN

1- Träffa doktor och diskutera dina symtom, eller det du är intresserad av.
2- Hel kropps undersökning.
3- Puls och blodtryck samt syresättningen i blodet.
4- Blodprover för njurar, blodvärden, snabb sänka, och diabetes prover.
 
 

Allmän hälsoundersökning MELLAN
Inkluderar 1-4 och:
 5- Blodprover för långtid sänka, långtid diabetes. blodfetter, lever prover och prover för bukspottkörtel.
 6- Neurologiskt undersökning.
 


Allmän hälsoundersökning STOR
Inkluderar mellan men, npassas efter dina behov.